bilim-dersimiz
  Sayfa 38'den 42'ye kadar...
 
Sayfa 38 Nüfusu Inceleyelim

Iller    1950    1990    2000
1.Istanbul    1.166.477    1.3309.190    10.018.735
2.Ankara    819.693    3.236.378    4.007.860
3.Izmir    768.411    2.694.770    3.370.866
4.Adana    508.518    1.934.907    1.849.478
5.Bursa    545.919    1.603.137    2.125.140
6.Mersin    317.929    1.266.995    1.651.400


1.Nüfüsu artan iller: 
Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa,Mersin.

2.Nüfüsu azalan iller: 
Adana

3. 2000 yılı nüfüs sayımına göre şehirleri nüfusu en fazla olandan başlayarak sıralayınız.
Istaqnbul,Ankara,Izmir,Bursa,Adana,Mersin

4.En çok artış hangi ilde görülmüştür? Neden?
Istanbul.Çünkü; tüm olanakların fazlasıyla bulunabileceği bir yer...

5.Hangi ilde nüfüs azalmıştır? Bunun sebepleri neler olabilir?
Adana'da. Çünkü yerleşim, iklim şartları,engebeler vb. nedenlerden dolayı

6. Tablodaki illerin 2000 yılında toplam nüfüsu ne kadardır? Hesaplayınız. Ülkemizin 2000 yılı nüfusu yaklaşık 68 milyon olduğuna göre bu şehirlerin toplam nüfüsu ülkemiz nüfusunun yüzde kaçını oluşturmaktadır?
Yaklaşık 23 milyon. Bu da %33'ünü kapsıyar.

7.Nüfüsu yoğun olan yerlerin ne gibi sorunları olabilir?
Trafik sıkışıklığı, görüntü kirliliği vb...

8.Nüfüsu seyrek olan yerlerin ne gibi sorunları olabilir?
Çok fazla eğlenicek yerler yapmazlar. Çünkü;çok az kişi geldiği için çok az gelir olur. Buda onlarin zararinadir. (:


Sayfa 39 Yoğun mu, Seyrek mi?  

Ders kitabınızın 34. sayfasındaki “Türkiye'nin Nüfus Yoğunluğu Haritası'ndan yararlanarak aşağıdaki tabloları uygun şekilde doldurunuz. Çalışmanıza yaşadığınız ili de ekleyiniz.

Yoğun nüfuslu yerler    Nedenleri    Sonuçları
Istanbul    Kara ve deniz ulaşımı  gelişmiştir. Ilıman iklim özellikleri görülür. Samayi, ticaret ve turizm merkezidir    Ülkemizin en kalabalık şehiridir.
Ankara    Sanayi ve ticaret gelişmektedir. Nüfus artımı fazladır.     Ülkemizin başkenti ve 2. kalabalık şehridir.
Izmir    Denizcilik gelişmişdir. Gemicilil bakımında önde şehirlendendir.    Ülkemizin gelişmekte ve 3. kalabalık olan şehridir.
Ordu     Fındık çay gibi mahsüllerle tanınır. Nüfusu yoğun bir şehirdir.    Türkiye'nin fındık gibi mahsüllerde dış sevkiyatlarda öncü bir şehirdir.
Osmaniye    Sıcak bir şehirdir. Küçük ama kalabalıktır.    Tatlı gibi ürünleri gönderir.
Trabzon    Nüfusu orta derecedir. Fındık gibi mahsüllerde Rize gibi'dir. Yağışlı iklimi vardır.    Bal yapımı burdadır.

Seyrek nüfuslu yerler    Nedenleri    Sonuçları
Hakkari    Yer şekilleri dağlıktır,ulaşım zordur,tarım alanları azdır. Sanayi, ticaret vb. gelişmemiştir.    Gelişmemiş bir şehirdir.
Kırşehir    Sanayi ve ticaret yönünden gelişmemiş olan Kırşehir bozkır topraklarıyla az nüfuslu bir şehirdir.    Gelişmemiş bir şehirdir.
Diyarbakır    Terör olayları nedeniyle yerleşime korkulan bir şehirdir. Ticaret ve sanayi gelişmemiştir. Çok sıcak bir şehirdir.    Gelişmemiş bir şehirdir.
Bingöl    Nüfusu çok azdır. Sanayi bakımdan gelişmemiştir.    Gelişmemiş bir şehirdir
Kilis    Suriye'ye sınır komşusu olan Kilis küçük ama orta nüfuslu şehirdir.    Türkiye'nin en küçük şehirlerindendir.

Sayfa 40 Nüfusumuzun Yapısı

1.Ülkemizin nüfusunun büyük kısmını hangi yaş grubu oluşturur? Bu yaş grubunun oranının fazla olmasının sonuçları nelerdir?
0-14 yaş grubu olşuturur. Ülkemizde doğumlar fazladır. Ve ülkemiz genç nüfüslu bir ülkedir.

2.Ülkemiz nüfusunun en az kısmı hangi yaş grubunu oluşturur? Bu yaş grubunun en az olmasının sonuçları neler olabilir?
60 yaş grubudur. Nedeni ise; ülkemiz de ölen insanlardan çok doğan insanlar vardır..

3.Grafiklerden yararlanarak kadın ve erkek nüfusun okuma yazma oranları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Erkek nufusu daha çok okuma yazma bilen nufusdur. Kadın nufusu ise, daha az bilen taraftir.

4.Nüfusun yaklaşık %88'i okuma yazma bilmektedir. Bu oranın %100'e çıkarılması mümkün müdür? Neler söyleyebilirsiniz? 
Köylerde ve gelişmemiş yerlerde, okul sayısı çok azdır. Buralarda proje başlatılarak okul yaptrılırsa neden olmasın?

5.Çalışmayan nüfusun çalışan nüfustan fazla olmasını nasıl değerlendirirsiniz?
Türkiye'de insanlar kendi uygun iş bulmakta zorlanıyorlar. Kendilerine uygun iş bulsalar bile, maaş vb. şeylerde anlaşamıyorlar..:)

6. Çalışanların çoğunluğunun erkek olmasının nedenleri neler olabilir?
Bizden bir önceki nesilde kız çocuklarına değer verlmiyor, okutulmuyordu.Bundan dolayı cahil kalıyor, bir işe giremiyorlardı.Girmek isteseler bile anne, baba,akraba vb. karşı çıkyordu.

Sayfa 42 El Ele Tutuşalım
Aşağıda  verilen metni okuduktan sonra soruları cevaplayınız.

1.Yukarıda verilen bilgilerden neler öğrendiniz?
Ulaşım,işsizlik,engebeli alan vb. sorunlar yaşanıyor.

2.Metinde geçen çocuklar hakkında neler hissettiniz?
Bir an için  empati yaptım ve durumlarna acıdım =S Onların yerinde olmak istemezdim..

3.Bu çocukların bulunduğu durumun olumsuz yönleri neler olabilir? Köydeki işsizlik, çocukları nasıl etkilemektedir?
Olumsuz yönde etkiler. Gelecekte cahil insanlar olacaklardır. Ve hiç bir zaman bir Devlet Işcisi olamayacaklardır =L

4.Köydeki çocukların durumu ile ilgili olumlu düşünceleriniz var mı? Varsa bunlar nelerdir?
Tek olumlu düşüncem,o çocukların sanal ortamda yetişmeyip,bilgisayar,tv. vb. bağımlısı olmayacaklarını bilmektir..

5.Okul ile ilgili sorunu çözmek için neler yapardınız? Önerileriniz nelerdir?
Köye okul yaptırırdım,çocuklar bu şekilde kolayca gidip gelebilirlerdi,aileleride merak içinde kalmazlardı. =)


Sayfa 43 Girişimci
1. Küçük Ölçekli Kredi Projesi'ni kimler sağlıyor?
Sivil toplum kuruluşları.

2.Bu projeden kimler nasıl yararlanıyor?
Yoksul kadınlar, bir senet imzalayıp 700 tl kazanabiliyor =)

3. Haberde, kredi kullanan kişilerin “girişimci†olarak nitelendirilmesini nasıl açıklayabilirsiniz?
Kadınlar girişimci rolundeler. Bu şekilde para kazanabiliyorlar.

4.Bu projeden siz de yararlanıyor olsaydınız nasıl bir iş yapmayı planlardınız?
Sanırım, halim yerindeyse bir gönüllü yatırım vakfı açardım =)

Sayfa 44 Devletimiz Çalışıyor
1.    ÇATOM yoksul ve işsizlikleri azaltmak için kurulmuştur.
2.    SSK özel işletme çalışanlara bakan kurumdur.
3.    BAÄž-KUR esnaf ve serbest meslek erbabına bakan kurumdur.
4.    Emekli Sandığı tüm devlet memur kadrosuna bakmakla yükümlüdür.

1.Devlet ücretsiz kalem ve defter dağıtır.
2.Devlet ücretsiz kitap dağıtır.
3.Devlet ücretsiz kalilöfer ücretini karşılar.

Sayfa 45 Alamanya Beyleri
1.Almanyada yaşayan akrabalarımızın özlemi

2.Şiirde geçen, göç ile ilgili iki kavramı tespit ederek cümlede kullanınız.
a) Gurbet 
Sen o gurbet ellerde yaşayamazsın,gel vazgeç bu sevdadan
b)Hasret
Almanya'daki halana çok hasretlendim.En yakın zamanda onların yanına gitmeliyiz.. 

3.Göçün şiir, türkü gibi edebi ürünlere konu olmasının sebepleri ne olabilir?
Almanya'daki yaşayan Türk Beyliklerini Türkiye'ye tanıtma..

4.Aşağıdaki boşluğa göç konulu bir türki ya da şiir yazınız.
Güzel ülkem Türkiyeden,
Göç edip güzel ülkelere,
Canım ülkemin hasretiyle,
Geçinip gidiyorum...


46. Sayfa Doğdumuz Yerden Doyduğumuz Yerler
1. Hasan Güçyılmaz Istanbul'a neden göç etmiştir?
Bir iş için.

2.Yılmaz'ın Istanbul'da karşılaştığı sorunlara örnekler veriniz.
Hastane fazla ama nufus çok kalabalık doktorlar yetişemiyor.
Evler bakımsız tamire ihtiyaç var.


3. Hasan Güçyılmaz köyden kente göç eden milyonlarca kişiden sadece birisidir.Onun mektubundan yola çıkarak kente göçle birlikte ortaya çıkan sorunlara çözümlerinizi yazınız.
Barınmak daha zor, her şey daha pahalı,yaşamak zor,karın doyurmak zor...

Sayfa 47 Yerleşme Ve Seyehat

1.Insanlar neden seyahat ederler?
Bir yerleri gezip görmek için..

2. Insanlara seyahat özgürlüğü sağlanmasının sebebi ne olabilir?
Ülke içinde gelir yapabilmek.. Yada başka ülkelerin bizim ülkemize gelir yapabilmesi..

3.Seyahat özgürlüğü tanınırken hangi sınırlamalara neden ihtiyaç duyulmuştur?
Mesela;başka bir ülkeye giderken Vize' var. Bu ülkeden geçerken en azından bi gelir yapabilmek için..

4.Siz nerelere, niçin seyahat etmek istersiniz?
Kültürümün artması için önce ülkemi gezmek, daha sonra yabancı ülkelere seyahat etmek isterim. =)
5.Insanlar neden farklı yerlere yerleşim amaçlı göç ederler?
Iş için,şağlık için,eğitim için vb. nedenler için.

6.Insanlara yerleşim özgürlüğü sağlanmasının sebebi ne olabilir?
O insanın o yere gitmesi gerekmektedir.Nede olsa ülkenin yararınadır. Örneğin; Birisi iş için bir yere göç ettiğinde hem ülke faydalanıyor, hem de kendisi...

7.Yerleşim özgürlüğü tanınırken hangi sınırlamalara neden ihtiyaç duyulmuştur?
Yurtdışına istediğin gibi gidemiyosun.. Çünkü; bu ülkenin vatandaşı olarak görülüyosun. Oraya gitmen için izin alman gerekiyor...

8.Bulunduğunuz yerden farklı bir yerde yaşamak isteseydiniz nereyi, niçin seçerdiniz?
Amerika, Tam aradığım gibi bir ülke, insanları gelişmiş ve çok güzel iletişim kuruyorlar.Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: chickis( popovstamail.com ), 29.12.2013, 03:29 (UTC):
A series of true different colours is programmed in the display, and the transmission quick through spots

Yorumu gönderen: chickis( popovstamail.com ), 28.12.2013, 17:42 (UTC):
A series of true different colours is programmed in the display, and the transmission quick through spots

Yorumu gönderen: berrys( fofonofmail.com ), 13.12.2013, 08:04 (UTC):
Here is sometimes a brilliantly mobile full review of in what way little come plants systematically contain them

Yorumu gönderen: travi( firrenmail.com ), 03.12.2013, 21:55 (UTC):
For any more than two thousand declining years the Jews unconsciously lived from here

Yorumu gönderen: vegan( shty6mail.com ), 13.11.2013, 20:10 (UTC):
This is also where I'm in agreement with the majority of cardiologists and the nutriBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Siten:
Mesajınız:

 
  Bugune kadar 34411 ziyaretçi (71693 klik) kişi bu siteye ziyaret etti. 2011 Bütün hakkı saklıdır .  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=