bilim-dersimiz
  Fen Nedir ?
 

FEN NEDİR?fen

Fen bilimleri gözlenen doğayı ve doğa olaylarını sistemli bir şekilde inceleme, henüz gözlenmemiş olayları kestirme gayretleridir. Doğadaki her olay fenin bir konusunu oluşturduğu için, fen yaşamın önemli bir parçasıdır. Fen bilimleri hem canlı hem de cansız doğa ile ilgilenmekte olup, olgular, kavramlar ve genellemeler, ilkeler, kuramlar ve doğa yasalarından oluşmaktadır.


Olgular: Doğal olayların ve varlıkların bütününe olgu denir. Doğadaki olgular sürekli bir değişim ve gelişim halinde olup, aralarında ilişkiler ve bağlantılar vardır. Bu varlıkların ve o-layların tamamına doğa olguları denir, doğa olayları benzersiz olup başlangıçta karmaşık görünebilir. Ancak bu olayları gözlemleyip betimleyerek , gözlemlediğimiz eşya veya olay düzenli bir biçimde sınıflandırarak anlamaya çalışılır ve karmaşıklık giderilerek, belirginlik ortaya çıkarılır

Kavramlar: Doğadaki varlıklar ve olaylar incelendiğinde aralarında benzerlikler ve ortak yönlere rastlanır. Benzer ilişkileri içeren olay, düşünce veya gözlemler sonucunda varmış olduğumuz genellemelere kavram denir, kavramlar arsındaki ilişkileri kullanarak başka bir kavram geliştirebiliriz. Kavramlarla bilişsel yeterliliklerimizi güçlendirip, öğrendiğimiz bilgileri günlük hayatımızda karşılaştığımız sorunlar karşısında da kullanabiliriz. Kavramlar; gözle görülebilir, elle tutulabilir ve varlığı anlaşılabilirse böyle kavramlara somut kavramlar, eğer kavramsal arası bağıntılardan oluşmuşsa bunlara da soyut kavramlar denir. İlkeler: İlkeler, kavramlararası ilişkiler sonucunda tümevarm yoluyla çıkarılan genellemelerdir. İlkeler birçok çeşitli durumda denenip gözlenerek doğrulandıkça daha gerçek hale gelirler

Doğa Kanunları: Birçok kez denenmiş ve doğruluğu kanıtlanmış, aksi görülmemiş ilkeler zamanla değişmez gerçekler halini alırlar. Bu ilkelere doğa kanunu denir. Doğa kanunun uygulanamadığı halleri görüldüğünde yeni eklemeler yapılır ve bu kanunlar her ne kadar değişmez görünse de kanunda düzeltmeler yapılabilir. Kuramlar: Geliştirilen ilkeler, doğa kanunları veya kurulan kuramsal yapılar gözlemlenen olayların tamamını açıklamaya yetmeyebilir. Böyle durumlarda ortaya zihinsel yaratıcılığın kullanılmasıyla kuramlar ortaya çıkar. Bir kuramın tutarlılığı ve doğruluğu kendi içinde matematiksel yollarla veya usavurma yöntemleriyle kanıtlanabilir. Kuramın doğa olaylarını doğru olarak açıklayıp açıklamadığını kanıtlayabilmek için deneysel yönteme gerek vardır. Ancak deneysel yöntemlerle bir kuram kısmen kanıtlanabilir. Kuramsal yapılara en iyi örneklerden biri Bohr Atom Modelidir. Fen, fiziksel çevreyi tanımak ve tanımlamak üzere; gözlem yapma, yapılan gözlemleri a-çıklayabilmek amacıyla hipotez kurma ve kurulan hipotezleri geçerli ve güvenilir yollarla test etme gibi aşamaları olan bilimsel metodların kullanılmasıdır (NOAA, 2005). 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Siten:
Mesajınız:

 
  Bugune kadar 34412 ziyaretçi (71768 klik) kişi bu siteye ziyaret etti. 2011 Bütün hakkı saklıdır .  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=